Władze Lubelskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Etyki Zawodowej


Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. W następstwie wyborów do władz  Stowarzyszenia z dnia 30 czerwca 2022 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 • Jerzy Czajczyk – Prezes
 • Maria Anna Kuczyńska – Wiceprezes
 • Leszek Jankowski – Wiceprezes
 • Monika Kuczyńska – Skarbnik
 • Beata Piasecka – Sekretarz

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 •  Konrad Kołbuś – Przewodniczący Komisji
 • Małgorzata Bartoszek – Zastępca Przewodniczącego
 • Karolina Grabowska – Sekretarz

W skład Komisji Etyki Zawodowej wchodzą:

 • Beata Nadulska – Przewodnicząca Komisji
 • Agnieszka Rutkowska – Członek Komisji
 • Judyta Jankowska – Członek Komisji

Komisja problemowa to Komisja Szkoleniowo-Edukacyjna. W jej skład wchodzą:

 • Leszek Olejnik – Członek Komisji
 • Dariusz Patyrak – Członek Komisji
 • Antoni Pietrzak – Członek Komisji
 • Marcin Suchowolak –  Członek Komisji