Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

ul. Koryznowej 2C, 20-137 Lublin

lszn@lszn.lublin.pl

571-808-818

ul. Koryznowej 2C, 20-137 Lublin

lszn@lszn.lublin.pl

571-808-818

Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Lublinie jest organizacją zawodową zarządców nieruchomości, działająca od 1998 r., której celem jest dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, jego rozwoju oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem zarządców nieruchomości publicznych i prywatnych.

Członkowie LSZN oferują swoje usługi w zakresie zarządu powierzonego, zleconego i sądowego oraz doradztwo w ww. zakresach.

Pobierz OŚWIADCZENIE
(otwiera się w nowym oknie)

Pobierz OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(otwiera się w nowym oknie)

Pobierz DEKLARACJĘ
(otwiera się w nowym oknie)